heder serbain papers 001

УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАСНИК БРОЈ 5. 2013.

Преузмите гласник у pdf формату

САДРЖАЈ / CONTENTS

1. Архивистика / Archivistics

Зоран С. Мачкић:

Електронско пословање у Републици Српској – Збирка или збрка прописа ..............................................

11

Радован Пилиповић:

Црквени суд Митрополије београдске 1836–1915 (прелиминарна историјска белешка, методско упутство и класификациони план) ...............................

48

Нада Јоветић:

Изазивачи микробиолошких оштећења докумената

и књига .............................................................................

61

Маријана Тодоровић

Билић:

Категоризација стваралаца и ималаца архивске грађе у Архиву Републике Српске ..................................

69

Горан Ђуран:

Извори о дјеловању институција Републике Српске у првој години рата у Босни и Херцеговини (Предсједништво Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске и Влада Републике Српске) .............................................................................

73

2. Историографија / Historiography

Аранђел Смиљанић:

Жупани у дипломатији ..................................................

91

Бранка Мачинковић:

Терминологија и хијерархија српских обласних господара у ћириличким документима (1389–1402) ..

109

Ђуро Тошић:

Подметање коња господару у невољи: општа

мјеста или стварне историјске чињенице? ................

117

Vukajlo Gluščević:

Faktori migracionih kretanja stanovništva Crne Gore u

XIX vijeku .........................................................................

127

Радован Субић:

Абрахам Линколн и Амерички грађански рат .............

137

Никола Б. Поповић:

Стицање независности Српске православне цркве и

Русија 1879. године ........................................................

155

Радован Субић:

Босна у "Белешкама" Милана Пироћанаца ..................

161

Aleksandra Stošić:

Banjalučki Italijani 1883–1941 ........................................

169

Jelena Božić:

Arhitektura Josipa Vancaša u Banjoj Luci ......................

185

Боривоје Милошевић:

Новинска читуља као извор за упознавање живота православног свештенства – примјер часописа "Источник" .....................................................................

199

Бошко М. Бранковић:

"Сарајевски лист" о одласку барона Апела и доласку барона Алборија на чело окупационе управе у Босни и Херцеговини 1903. године ..............................................

207

 

Ђорђе Микић:

Критика Босанског устава у Босанском сабору

1910. године .....................................................................

213

Никола Жутић:

Муслимани српски националисти 1918–1945 –

либерални југословенски и четнички идеолози ............

231

Братислав Теиновић:

Архивско-музеолошки контекст збирке османско- турског оружја и војне опреме из Бањалуке у Музеју Републике Српске ...........................................................

251

Милан Балабан:

Економски односи између Југославије и Чехословачке у међуратном периоду ...................................................

263

Жељко Савановић:

Пољопривредна комора Врбаске бановине ..................

275

Жељко Савановић:

Цијене гвожђарског грађевинског материјала у

Врбаској бановини од 1929. до 1937. године ................

285

Гојко Маловић

Премјештање Учитељске школе из Дервенте у

Бањалуку 1923–1926 .......................................................

291

Данка Дамјановић:

Палата Банског двора у Бањој Луци ............................

315

Владан Вуклиш:

Непознати "шпанац" Петар Јовановић из Бањалуке

329

Боро Мајданац:

Просветни радници Врбаске бановине у избеглиштву у Србији 1941–1944 ........................................................

341

Ђорђе Микић:

Прилози Богумила Храбака у бањалучком

"Историјском зборнику" ................................................

353

Željko Marković:

Odjek zemljotresa u Banjaluci 1969. godine u užičkoj štampi ...............................................................................

361

Горан Ђуран:

Никољдански Устав Републике Српске Крајине 1991. године ...............................................................................

371

Марко Јанковић:

Општина Козарска Дубица у ратним сукобима 1995. године ...............................................................................

385

Сарита Вујковић:

Бањалучки "Јесењи салон" – пет деценија од оснивања ..........................................................................

399

3. Објављивање архивске грађе / Publishing of Archival Records

Братислав Теиновић:

Заборављено име из устанка у Босни 1875. године:

Душан Вучковић, краћи животопис са коментаром

417

Радован Пилиповић:

Нови прилози за биографију Момчила Р. Ђујића ........

427

Горан Латиновић: Драган Шућур:

Каква би требало да буде политика Италије на Балкану – један документ из 1921. године ................... Извјештај свештеника Петра Рађеновића о стању у

мисионарским парохијама малоруских колониста у

Прњаворском срезу ........................................................

445

453

 

Верица М. Стошић: Елаборат о злочинима извршеним над бањалучким

Јеврејима 1941–1945 ...................................................... 467

Vladan Vukliš: Arhiv grada Banjaluke predlaže osnivanje Državnog

arhiva Bosanske Krajine u februaru 1956. godine .......... 489

4. Објављивање информативних средстава / Publishing of Information Media

Мирјана Иванић:

Срески народни одбор Босански Нови (1945–1955);

1945/1955 (историјат и организација ствараоца фонда и основни подаци о архивској грађи) .................

495

Верица Јосиповић

Културно-просвјетна заједница среза Бањалучког (1960–1966); 1960/1965 (сумарно-аналитички инвентар) ........................................................................

505

5. Прикази и осврти / Reviews and Reflections

Горан Ђуран:

Слободан Јарчевић, Република Српска Крајина. Државна документа, Београд 2005, 750 стр. .............

515

Мара Шовљаков:

Гојко Маловић, Сеоба у матицу, књ. I Оптирање Срба у Мађарску 1920–1931, књ. II Спискови српских оптаната у Мађарској 1920–1931, Матица српска, Нови Сад [и] Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта, Нови Сад 2010 ........................................

517

Слободан Наградић:

Симплификовано о савременој Турској. Зоран Милошевић, Турска и неоосманизам, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево

2010, стр. 176 .................................................................

523

Мара Шовљаков:

Ђорђе Микић, Аустроугарска ратна политика у Босни и Херцеговини 1914–1918, Независни универзитет Бањалука, Бањалука 2011, стр. 566 ......

529

Слободан Наградић:

Књига истине и отрежњења. Сачувати мир у Босни

– митови, изазови, шансе (зборник радова), превела и предговор написала Тијана Кецмановић, "Чигоја штампа", Београд 2011, стр. 164 ................................

535

Слободан Наградић:

Прилог историји образовања и културе. Цвјетко Буловић, Историјат школства, здравства и културе Општине Градишка, Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета", Општински одбор Градишка, Градишка 2011, стр. 204 ...............................................

541

Љубица Ећимовић:

Мр Бојан Стојнић и Верица М. Стошић, Љекарска комора Врбаске бановине 1929–1941, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука

2012, стр. 257 .................................................................

545

 

Радован Субић:

Душко М. Ковачевић, Русија у међународним односима 1856–1894. Од Кримског рата до савеза са Француском, Службени гласник, Београд 2012, стр.

221 ....................................................................................

547

Слободан Наградић:

Корисна хронологија Републике Српске. Десанка Шућур, Дa се не заборави, Матична библиотека Источно Сарајево, Источно Сарајево 2012, стр.

250, формат Б5 ..............................................................

551

Аранђел Смиљанић:

Ђуро Тошић, Средњовјековна туробна свакодневница (од проститутке, преко вјештице до вампира), Историјски институт, Београд 2012 ........

559

Горан Ђуран:

Херцеговина кроз вијекове [Прилози за историју Херцеговине], приредио: Никола Асановић, Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета", Библиотека "Записи", Билећа 2012, 542 стр. ..............

561

Жељко Савановић:

Бошко М. Бранковић, Црква Светога пророка Илије у Смољани, Епархија бихаћко-петровачка, Бања Лука – Босански Петровац 2012, стр. 128

563

Бојан Стојнић:

Zoran S. Mačkić, Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, Priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, šesto dopunjeno izdanje, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2013, 607 str. .....................

565

Нада Петровић:

Сарадња Архива Југославије и Архива Републике

Српске ..............................................................................

569

Душан Поповић

Изложба архивских докумената "Жељезнице у

Краљевини Југославији (1918–1941)" ...........................

573

6. Библиографија / Bibliography

Мара Шовљаков:

Шијачки у Босни и Херцеговини ....................................

579

Бошко М. Бранковић:

Библиографија часописа "Грађа о прошлости

Босне", 1–5 (2008–2012) .................................................

587

7. Из дјелатности Удружења / About the Association’s Activity

Гордана Вукша: Из рада Удружења архивских радника Републике

Српске (април 2012 – март 2013) ................................. 595