heder serbain papers 001

УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАСНИК БРОЈ 4. 2012.

Преузмите гласник у pdf формату

САДРЖАЈ / CONTENTS

1. Архивистика / Archivistics

Зоран Мачкић: Стечајни и ликвидациони поступак и архивска грађа у

Републици Српској ................................................................................. 3

Љубица Ећимовић: Заштита тајних и личних података и коришћење

архивске грађе у Архиву Републике Српске ........................................ 13

Верица M. Стошић: Стручни архивски испити и стручна архивска звања у

Републици Српској ............................................................................... 23

Горан Ђуран: Историјски извори из раздобља стварања Републике Српске

(24. октобар 1991 – 28. фебруар 1992) .............................................. 27

Husein Hadžić: Primijenjeni modeli digitalizacije arhivske građe u Arhivu Unsko-

sanskog kantona ..................................................................................... 37

Fikret Midžić: Kulturno-obrazovni i naučnoistraživački rad Arhiva Unsko-sanskog

kantona, sa posebnim osvrtom na menadžment i marketing ................. 43

Нада Петровић: Културно-просветна делатност Архива Југославије ......................... 57

2. Историографија / Historiography

Жељко Савановић: Мостови сјеверозападне Босне од праисторије до 1918.

године ........ ........................................................................................... 73

Горан Ђуран: Учешће балканских и анадолских Јевреја у извозу кордована и монтонина од 1600. до 1654. године (према објављеним

регестама академика Богумила Храбака) II дио .............................. 85

Аранђел Смиљанић: Кад је умро Озрен Копијевић ....................................................... 103

Радован Пилиповић: Манастир Гомирје – скица за монографију .............................. 109

Боривоје Милошевић: Светозар Милетић и устанак у Босни и Херцеговини

1875–1878. године .............................................................................. 131

Радован Субић: Вилијам Стилман и Херцеговачки устанак (1875–1878) .................. 143

Јелена Божић: Изградња основних школа за вријеме аустроугарске управе (Уз

стоту годишњицу школе у Остојићеву) ......................................... 161

Милан Кострешевић: Епископ захумско-херцеговачки др Тихон Радовановић

и његов допринос развоју српске богословске мисли ...................... 181

Бојан Стојнић: Оснивање Љекарске коморе Врбаске бановине ................................... 191

Зоран С. Мачкић: Урош Стефановић – српски добровољац, трговац,

гимнастичар и соколаш ............................................................ ........ 197

Жељко Савановић: Изградња понтонског моста преко ријеке Саве, између

Босанске и Старе Градишке 1921/1922. године.............................. 203

Данка Дамјановић: Дом краља Петра Великог Ослободиоца у Бањалуци ................. 209

Маријана Тодоровић Билић: Пропаганда у штампи Хрватске Крајине у вријеме боравка Виктора Гутића у Бањалуци, од априла до

августа 1941. године .......................................................................... 221

Зоран С. Мачкић: Руска колонија у Бањалуци 1941–1945. године .............................. 229

 

Драго Његован: Српски устанак у Дрвару и Србу 27. јула 1941. године против

терора (и геноцида) Независне Државе Хрватске ........................ 255

Fikret Midžić: Muslimanska milicija Huske Miljkovića u Cazinskoj Krajini .................... 269

Драган Шућур: Резолуција свештеника Босанске Крајине .......................................... 285

Вељко Ђурић Мишина: Случај викарног епископа ховстанског Варнаве

Настића у контексту зачетка такозваног "америчког"

раскола у Српској православној цркви ............................................. 293

Emin Mesić: Kosta Hakman – intelektualno i umjetničko djelo ogromnog formata ........ 309

Славојка Бештић-Бронза: Пропуштене прилике – односи између западноњемачког канцелара Хелмута Шмита и

југословенског предсједника Јосипа Броза Тита 1974–1980 ......... 319

Бошко М. Бранковић: Нелегално постављање ограде око црквеног гробља у

селу Јањила код Босанског Петровца 1985. године ....................... 331

3. Објављивање архивске грађе / Publishing of Archival Records

Ђуро Тошић: Иван Миошић из Дабра – домазет у улози будућег кућног

домаћина ........................................................................................... 341

Ђуро Тошић: Брачна превара на теразијама правде (Убијени властелин

Франческо Димитрија Рањина "dedit causam mortis sue") ............. 349

Гојко Маловић: Неуспјешна настојања између два свјетска рата за

отварање гимназије у Добоју ........................................................... 357

Радован Пилиповић: Успомене свештеника Петра Икономовића ............................. 371

Верица М. Стошић: Извјештај среског начелника Ђорђа Крстића о стању у

Бањалуци након Првог свјетског рата ........................................... 377

4. Објављивање информативних средстава / Publishing of Information Media

Верица Јосиповић: Дјечије прихватилиште Бањалука (1948–1955); 1948/1955

(сумарно-аналитички инвентар) ...................................................... 413

Дајана Пешко: Народни одбор општине Зворник (1955–1963); 1955/1963

(сумарни инвентар) ............................................................................ 419

5. Прикази и осврти / Reviews and Reflections

Архив, часопис Архива Југославије, год. XI, бр. 1–2, Београд 2010, стр. 192

(Бојан Стојнић) ................................................................................... 433

Гласник архивâ и Архивистичког удружења Босне и Херцеговине, XL/2010

(Горан Ђуран) ..................................................................................... 437

Радови 14, часопис за хуманистичке и друштвене науке, Универзитет у Бањој

Луци, Филозофски факултет, Бања Лука 2011, стр. 294

(Жељко Савановић) ........................................................................... 439

Spomenica akademika Marka Šunjića (1927–1998), urednik: Dubravko

Lovrenović, Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, str. 366,

ilustracija 7 (Adnan Hadžiabdić) .......................................................... 441

VI

 

Остоја Д. Ђукић, Косово и Метохија – српски зид плача, Народна библиотека "Иво Андрић" Челинац – Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука 2011, стр. 1195,

"Графомарк", Лакташи (Горан Ђуран) ............................................. 447

Миомир Дашић, О историчарима Црногорске академије наука и умјетности,

Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица 2011,

стр. 460 (Жељко Савановић) ............................................................. 451

Први шематизам Епархије бихаћко-петровачке 2010, Епархија бихаћко-

петровачка, Босански Петровац 2011, str. 452 (Бошко М.

Бранковић) .......................................................................................... 453

Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ 1990–1992., tematska zbirka dokumenata, priredio: dr Kosta Nikolić, Beograd 2011, str. 312

(Bojan Stojnić) ..................................................................................... 455

Миленко Дамјановић, Ђорђе Нијемчевић, Небојша Крекић (1936–2002), "Кула" ДОО Шамац и пријатељи, Модрича 2011, стр. 318

(Жељко Савановић)............................................................................ 457

Изложба архивских докумената "Народна скупштина Републике Српске

1991–2011" (Душан Поповић) ........................................................... 459

Изложба архивских докумената "Иво Андрић у дипломатији" (Душан

Поповић) .......................................................................................... 463

6. Библиографија / Bibliography

Emin Mesić: Stevan Hakman (1896–1938) – pisac i kritičar umjetnosti.

Biobibliografija ................................................................................... 467

Горан Ђуран: Библиографија радова Зборника крајишких музеја .............................. 473

7. Из дјелатности Удружења / About the Association’s Activity

Гордана Вукша: Из рада Удружења архивских радника Републике Српске

(април 2011 – март 2012) .................................................................. 489

8. In memoriam

Аранђел Смиљанић: Академик Богумил Храбак (1927–2010) ...................................... 495