heder serbain papers 001

УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАСНИК број 3. 2011.

Преузмите гласник у pdf формату

САДРЖАЈ / CONTENTS

Душан Поповић: Ријеч уредника ........................................................................................IX

1. Архивистика / Archivistics

Горан Ђуран: Извори за проучавање влаха у Босни и Херцеговини под турском влашћу.................................................................................... 13

Emin Mesić: Digitalna kultura i valorizacija naučnog teksta ............................................. 19

2. Историографија / Historiography

Sandra Lukić: Simbolizam i značaj rimskih kovanica: srebrni denari Gaja Julija

Cezara, Marka Junija Bruta, Marka Antonija i Kleopatre .................... 29

Жељка Шајин: Од кондуктора до прокуратора.............................................................. 37

Sandra Lukić: Luj IX Sveti kao uzor hrišćanskog vladara .................................................... 55

Аранђел Смиљанић: Прилог проучавању сличности и разлика између Босне и

Србије у средњем вијеку....................................................................... 61

Павле Драгичевић: Баштина у средњовјековној Србији и Босни................................... 67

Горан Ђуран: Учешће балканских и анадолских Јевреја у извозу кордована и монтонина од 1573. до 1600. године (према објављеним

регестама Богумила Храбака) ............................................................ 77

Боривоје Милошевић: Мис Аделина Ирби (1833–1911) – Jeдан вијек од смрти

српске добротворке ............................................................................. 89

Жељко Савановић: Василије Добронравов ..................................................................... 101

Драгиша Д. Васић: Добој и Тешањ уочи и у вријеме аустроугарске окупације

1878. године ........................................................................................ 107

Маријана Тодоровић Билић: Аустроугарска колонизација у Босни и

Херцеговини......................................................................................... 119

Vanda Marković Peković: Banjalučke javne apoteke u austrougarskom periodu ............. 137

Драган Шућур: Враћање у православну вјеру малоруских колониста у

Прњаворском срезу између два свјетска рата ............................... 149

Жељко Савановић: Изградња дрвеног моста преко ријеке Врбање у селу

Опсјечком 1925/1926. године............................................................. 171

Vladan Vukliš: Zaokret Kominterne prema narodnom frontu i propaganda KPJ

(1934–1939) ......................................................................................... 179

Жељко Савановић: Утицај картела цементне индустрије Краљевине

Југославије на цијену цемента у Врбаској бановини ...................... 201

Данка Дамјановић: Мали азбучник. Наши заборављени ликовни и примијењени

неимари ........................................................................................... 207

Бошко М. Бранковић: Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета" у

Босанском Петровцу од 1931. до 1941. године ............................... 223

Данка Дамјановић: Павел Зиновјевич Житецки – сликар и иконописац ...................... 237

Зоран С. Мачкић: У Бањалуци 27. марта 1941. ............................................................. 243

 

Зоран С. Мачкић: Ваздушна бомбардовања Бањалуке у Другом свјетском

рату 1941–1945................................................................................... 255

Боро Мајданац: Делатници Народног позоришта Врбаске бановине у

избеглиштву у Србији (1941–1945) ................................................... 311

Драго Његован: Објављена и необјављена архивска грађа о "рацији" у јужној

Бачкој 1942. године............................................................................. 327

Радован Пилиповић: Момчило Ђујић и Василије Шурлан – два антипода у свештеничким мантијама ................................................................. 339

Fikret Midžić: Strukturalna historiografija i osvrt na Fernana Brodela ............................ 357

3. Објављивање архивске грађе / Publishing of Archival Records

Ђуро Тошић: И још један брачни бродолом – "contra omnem sanctionem

sacrosanctem romane ecclesie"............................................................ 365

Dušan Vržina: Zakletva staleža učitelja narodnih osnovnih škola u Bosni i

Hercegovini .......................................................................................... 371

Verica Stošić: Pravila židovskog omladinskog udruženja "Ezra" u Banjaluci ................. 375

Гојко Маловић: Реферат о војној надлежности над ратним војним

инвалидима у Југославији 1945–1948 ................................................ 385

4. Објављивање информативних средстава / Publishing of Information Media

Verica M. Stošić: Sud radničkog osiguranja Banjaluka (1928–1945); 1928/1944

(analitički inventar) .............................................................................. 415

Верица Јосиповић: Управа Убошког дома Бањалука (1931–1939); 1934/1938

(сумарно-аналитички инвентар) ...................................................... 445

5. Прикази и осврти / Reviews and Reflections

Aleksandar Stamatović, Četnički pokret u Crnoj Gori 1943. (Zbirka dokumenata –

izbor), ITP "Unireks" Podgorica, Podgorica 2010, str. 314

(Hadžija Hadžiabdić) ............................................................................ 455

Павле Паја Јовановић / Pavle Paja Jovanović 1859–1957 (прир. Момчило

Моша Тодоровић), Београд: Радионица душе и Вршац: Културни центар, 2009, стр. 336 [ и ] Мирослав Тимотијевић, Паја Јовановић/Paul Joanowitch, Београд:

Народни музеј, 2009, 2010, стр. 236 (Горан Латиновић) ................. 461

Миомир Гаталовић, Дарована слобода, Партија и култура у Србији 1952–

1958, Институт за савремену историју, Београд 2010, 350

(Маријана Тодоровић Билић) ............................................................ 465

Уредбе и прописи Митрополије београдске 1835–1856, приредили Зоран

Ранковић, Мирослав Лазић, Пожаревац 2010, стр. 414, факсимили докумената, 21 цм; Библиотека Архива Епархије браничевске, књ. 1. [ и ] Уредбе и прописи Митрополије београдске 1857–1876, приредили Зоран Ранковић и Мирослав Лазић, Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, Пожаревац 2010, стр. 413,

VI

факсимили, 23 цм; Библиотека Архива Епархије

браничевске, књ. 2 (Радован Пилиповић) ........................................ 469

Трибуниа, бр. 12, Требиње 2009, стр. 312 (Бранко Антељ) ........................................... 473

Чедомир Попов, Источно питање и српска револуција 1804–1918, Српска књижевна задруга, коло C, књига 665, Београд 2008, стр.

331 (Горан Ђуран) .............................................................................. 475

Historija Osmanske države i civilizacije II, Priredio: Ekmeleddin İnsanoğlu,

Orijentalni institut, Sarajevo 2008, str. 653 (Goran Đuran) ................. 479

Раде Удовчић, Бараћи и Бараћани, ЈУ Културни центар "Петар Кочић",

Мркоњић Град 2007, стр. 410 (Жељко Савановић)......................... 481

6. Библиографија / Bibliography

Бошко М. Бранковић: Библиографија часописа "Стари српски архив", 1–8

(2002–2009) ......................................................................................... 485

7. Из дјелатности Удружења / About the Association’s Activity

Гордана Вукша: Из рада Удружења архивских радника Републике Српске

(мај 2010 – март 2011) ...................................................................... 497