heder serbain papers 001

Гласник Историјски архив Ваљево бр 42 - 2008

Преузмите Гласник у ПДФ Формату

 • Милорад Радојчић: Ваљевски јавни правозаступници до Првог светског рата
 • Дејан В. Поповић: Ваљевски комита Мијаило Кићић – Један необичан захтев из 1904. године
 • Снежана Радић: Здравствене установе Ваљевског округа у периоду 1944-1947.
 • Милан Ђенадић:  Културна политика и манифестације града Ваљева 1944-1975.
 • Станиша Војиновић: Сима Пандуровић и Ваљево
 • Милан Совиљ: Два списка ваљевских кафана и хотела 1936. и 1938.
 • Група аутора: Анализа пријава ратне штете Месног народног одбора у Лозници 1945-1946. године
 • Мирјана Костић: Представа даће на римским надгробним споменицима у источном делу провинције Далмација
 • Драгана Лазаревић-Илић: Историјске претпоставке за хронолошко-тематски оквир музеолошке презентације средњовековног периода на сталној изложби Народног музеја у Ваљеву
 • Владимир Кривошејев: Маркетинг установа културе са посебним освртом на музеје
 • Милча Мадић: Милорад Радојчић: Завичај војводе Живојина Мишића – Мионичка општина
 • Милча Мадић: Весна Ћирић и други: Тешњар кроз три века
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају објављених током 2008.
 • Борислав Вујић, in memoriam, Зоран Јоксимовић