heder serbain papers 001

Гласник Историјски архив Ваљево бр 26/27 - 1992

Преузмите Гласник у ПДФ Формату

 • Милорад Радевић: Журнал Ваљевске нахије
 • Мр Милоје Николић: Шанчеви у Првом српском устанку
 • Здравко Ранковић: Живорад Грбић, хоровођа и музички педагог
 • Зоран Јоксимовић: Спорови око међа неких тамнавских села у првој половини XIX века
 • Жељко Јеж: Резултати ископавања касноантичке грађевине у Бабиној Луци
 • Владимир Кривошејев: Цртица за биографију Хаѕи Рувима Нешковића
 • Др Марија Исаиловић: Тефтери као историјски извор
 • Драгана Лазаревић: Архивска грађа на сталној изложбеној поставци меморијалногкомплекса „Родна кућа војводе Живојина Мишића
 • Милча Мадић: Коло српских сестара (1921-1941) – историјска белешка
 • Снежана Радић: Окружни народни одбор Ваљево (1945-1947), Одсек народне имовине – прилог за историјску белешку
 • Владимир Кривошејев: Боривоје Маринковић, Хаџи Рувим пре целине, пре смисла I и II, Ваљево 1989/90.
 • Др Марија Исаиловић: Ваљево у XIX веку
 • Синиша Бранковић: Градња друге школе у Бранковини (1892-1894)
 • Благоје Чупаревић
 • Михаило Петровић Мингеј