heder serbain papers 001

Гласник Историјски архив Ваљево бр 10 - 1975

Преузмите Гласник у ПДФ Формату

  • Др Владимир Стојанчевић: Карантинско-санитетска служба у Подрињу за време кнеза Милоша Обреновића
  • Чедомир Денић: Лазар Георгијевић, учитељ Матије Ненадовића
  • Др Васо Милинчевић: Непознати одељак „Мемоара“ Проте Матеје Ненадовића у „Шумадинчету“ 1852.
  • Др Ђорђе Игњатовић: Љубен Каравелово „Мемоарима“ Проте Матеје Ненадовића
  • Миленко Топаловић: Делатност Среског партијског поверенства за срез колубарски (Мионица) – јануар – септембар 1944.
  • Миленко Топаловић: Хронологија догађаја из радничког покрета Уба и околине (1888-1914)
  • Лома Лепосава и Милорад Митрашиновић – Окружни народни одбор – Ваљево 1944-1947. (историјска белеска)