heder serbain papers 001

ЧАСОПИС „КОРЕНИ” 2, 2004.

 

САДРЖАЈ

 Мр Добривоје Јовановић
ЈАГОДИНСКА, ЋУПРИЈСКА И ПАРАЋИНСКА НАХИЈА У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ
Апстракт: Јагодинска и Ћупријска нахија имале су изузетан значај у Првом српском устанку. Због обезбеђивање јужне границе пашалука, на територији ових нахија, током целог устанка, концентрација устаничких снага била је значајна. Сталне посаде имала су утврђења на Делиграду, код Јасике, Варварина, Ћуприје и на Гиљу. Посебан значај у одбрани пашалука, ове нахије су имале 1809. и 1810. године. Сличну улогу ове нахије требало је да имају и 1813. године, али разједињене устаничке снаге нису биле довољно снажне да зауставе продоре бројније и боље опремљене турске војске.
преузмите овај рад у pdf формату >>


Нинослав Станојловић
КНЕЗ МИЛОЈЕ ТОДОРОВИЋ (1762-1832) И ЊЕГОВИ ПОТОМЦИ
преузмите овај рад у pdf формату >>


Љубица Здравковић, Бранислав Цветковић 
КНЕЗ МИЛОЈЕ ТЕОДОРОВИЋ И ЊЕГОВА ЗАОСТАВШТИНА
Апстракт: У тексту је објављено неколико јединица изворне грађе о кнезу Милоју Теодоровићу и његовој заоставштини, водећој личности устаничког периода у Јагодини и Белици.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Велибор Лазаревић
НИКОЛА НОВАКОВИЋ У ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА И НАРОДНОМ ПРЕДАЊУ
Апстракт: Иако је од убиства Карађорђа прошло сто осамдесет седам година о његовом убици Николи Новаковићу из Опарића, пореклом а можда и родом из Црне Горе мало је писано. То је био и повод да се његов живот, карактер и мотиви због којих је убио Карађорђа расветле.
преузмите овај рад у pdf формату >>

 


Драгослав Дедић
ТУРСКА САБЉА У ЗБИРЦИ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ
Апстракт: Опис и реконструкција детаља везаних за турску сабљу, која се налази изложена на сталној поставци  у Завичајном музеју у Јагодини
преузмите овај рад у pdf формату >>


Зоран Марковић
РАЗВОЈ ПРАВОСУЂА У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ НА ПОДРУЧЈУ ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА
Апстракт  О развоју правосуђа у Првом српском устанку  на територији Поморавског округа мало се зна. У најкраћем речено, Правосуђе у овом периоду, како у Србији, тако и  на овом подручју карактерише минимум прописа/који су спорадични/, лаичко суђење, елементи преког суђења, доминација обичајног  права са елементима условљеним ратним приликама, изузетно поступање по службеној дужности, ограничена двостепеност и низ органа који су имали, или узурпирали право јуриздикције. Оваква ситуација у правосуђу нужно је имала директан одраз на положај личности у кривичном поступку, јер су како поступак тако и казне одређиване према датим конкретним условима, а и према класном  и друштвеном положају окривљеног.
преузмите овај рад у pdf формату >>


Љубодраг Поповић, Снежана Марјановић
ПРОСЛАВА СТОГОДИШЊИЦЕ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА У МОРАВСКОМ ОКРУГУ, 1904. ГОДИНЕ
преузмите овај рад у pdf формату >>
Душко Грбовић
ЗНАМЕЊА НАСТАЛА ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА У ЗБИРЦИ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ
Апстракт: Рад говори о знамењима насталим поводом стогодишњице Првог српског устанка и примерцима који се налазе у Збирци знамења Завичајног музеја у Јагодини
преузмите овај рад у pdf формату >>