heder serbain papers 001

ЧАСОПИС „КОРЕНИ” 1 (2003.)

 

САДРЖАЈ

мр Дејан Танић
МИСИЈА РАВАНИЧКИХ КАЛУЂЕРА У РУСИЈИ 1693. ГОДИНЕ
Апстракт: Током читавог XVII и почетком XVIII века, односи Српске православне цркве и руске државе пролазили су кроз посебну фазу, чија је главна карактеристика лежала у политичко-дипломатском аспекту поменутих односа и веза. Врхунац ове фазе био је достигнут у периоду трајања Бечког рата (1683-1699), а одлазак изасланства манастира Раванице у Русију, 1693. године, представља један од најзначајнијих и најзанимљивијих детаља поменутог вида српско-руских односа.
преузмите овај рад у pdf формату >>


Љубодраг Поповић
ПРИЛОЗИ ИЗУЧАВАЊУ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА У ПОМОРАВЉУ-АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОДЕЛА
преузмите овај рад у pdf формату >>


мр Добривоје Јовановић 
ЈОВАНОВА БУНА У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ
Апстракт: Буна је названа по Јовану Обреновићу, брату кнеза Милоша. То је био последњи покушај да се победе уставобранитељи. Поразом кнеза Милоша, омогућена је изградња нових политичких и економских односа у Србији.
преузмите овај рад у pdf формату >>


Милорад Јовановић
ПОПИС ЕСНАФА ЈАГОДИНСКЕ ВАРОШИ 1849. ГОДИНЕ
Апстракт: Еснафска уредба 1847. године и њен Додатак 1849. године предвиђали су укидање постојећих и устројство нових еснафа у Србији. Примена Уредбе је наишла на велике тешкоће, јер је била анахрона у односу на друштвена и економска кретања Кнежевине и грађанске Европе средином XIX века. Рад илуструје проблеме у примени Уредбе и даје приказ новооснованих еснафа у јагодинској вароши, у настојању да се одслика привредна структура једне варошице средином XIX века.
преузмите овај рад у pdf формату >>


Мр Велибор Лазаревић
КТИТОРСКА И ТРГОВАЧКА ПОРОДИЦА ХАЏИ ИВАНА ЈОШУЛИЋА ИЗ МИЛУТОВЦА У ЛЕВЧУ
Апстракт: На основу архивске грађе и предања установљене су бројне чињенице из породичне историје чувених Јошулића, потоњих Хаџића и Ивановића из Милутовца у Левчу. Као ктитори и трговци из прве половине 19. века обележили су једно време и постигли изванредан успон.
преузмите овај рад у pdf формату >>


Пуковник мр Велимир Иветић
ОФИЦИРИ ИЗ ЈАГОДИНЕ–НАЈЗАСТУПЉЕНИЈИ ПРИПАДНИЦИ ВРХА ВОЈНЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ЕЛИТЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У XX ВЕКУ
преузмите овај рад у pdf формату >>


 

 Снежана Марјановић
ПРИЛОГ ЗА ИСТОРИЈУ ИНДУСТРИЈЕ У ЈАГОДИНИ
преузмите овај рад у pdf формату >>


 Небојша Ђокић
ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
преузмите овај рад у pdf формату >>


Драгослав Дедић
ОКУПАЦИЈА ЈАГОДИНЕ 1915-1918. ГОДИНЕ
Апстракт: Досада неистражена тема о драматичним дешавањима у Јагодини током аустро-угарске окупације приказана на основу оргиналних извора. У посебном додатку дат је Списак погинулих и умрлих Јагодинаца у ратовима 1912–1918. године, Списак интернираних грађана из Јагодине 1916. године, као и аустро-угарски  Попис становништва 1916. године.
преузмите овај рад у pdf формату >>


Бранислав Цветковић
ТРАГОВИ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА РУСА ЕМИГРАНАТА У ЈАГОДИНИ
Апстракт: У чланку су дати основни подаци о деловању руских емиграната В. Иванова, Е. Тимонова и А. Лазарева на пољу ликовне уметности и педагогије у међуратној Јагодини. Први пут су публикована новооткривена дела В. Иванова и Е. Тимонова, као и оригинална документа С. Смирнова и Н. Краснова из Завичајног музеја у Јагодини.
преузмите овај рад у pdf формату >>

 


Проф. др Вељко Ђурић Мишина
НЕКОЛИКО ПРИЛОГА О СУДБИНИ ИМОВИНЕ МАНАСТИРА СРЕЗА ЈАГОДИНСКОГ ПОСЛЕ 1945. ГОДИНЕ
преузмите овај рад у pdf формату >>


Душко Грбовић
ИЗ КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ ЈАГОДИНЕ: ДУШАН ВУКИЋЕВИЋ (1897-1969)
Апстракт: Рад говори о животу и раду значајног просветно-културног радника Душана Вукићевића популарног чика Дује. Текст је заснован превасходно на грађи која се налази у Завичајном музеју.
преузмите овај рад у pdf формату >>


Милорад Јовановић
ФОНД НАЧЕЛСТВА ОКРУГА ЈАГОДИНСКОГ
преузмите овај рад у pdf формату >>


Нинослав Станојловић
ТЕСТАМЕНТ СТЕФАНА – СТЕВЧЕ МИХАЈЛОВИЋА
преузмите овај рад у pdf формату >>

Драгослав Дедић
ПРИЛОЗИ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ОКУПАЦИЈЕ ЈАГОДИНЕ ОД 1915. ДО 1918. ГОДИНЕ
преузмите овај рад у pdf формату >>

Љубица Здравковић
ДУШАН ДОДИЋ, ОСЛОБОДИЛАЦ ЈАГОДИНЕ - РАТНИ ДНЕВНИК
преузмите овај рад у pdf формату >>

Бобан Поповић
ЛЕТОПИС ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ” У ЈАГОДИНИ ЗА 2002. ГОДИНУ
преузмите овај рад у pdf формату >>