heder serbain papers 001

СРпски Часописи / SRpski Časopisi / SERbian Papers

October 2005

Часопис за историографију и архивистику „Корени” (ISSN 1451-3404)
СРпски Часописи
199

ЧАСОПИС „КОРЕНИ” 3, 2005.

САДРЖАЈ Мр Добривоје Јовановић ЈАГОДИНСКА И ЋУПРИЈСКА НАХИЈА У ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ УДК: 94(497.11)"1813/1815" Апстракт: У другом српском устанку, ради заштите јужне границе Београдског пашалука, Ј... read more..

Резултати 1 - 1 од 1